• 5214
  • 26 مرتبه
  • 06/06/1401

رئیس کل گمرک ایران در جمع خبرنگاران :

رئیس کل گمرک ایران در جمع خبرنگاران :

🔹علیرضا مقدسی با اشاره به کاهش 15 درصدی در زمان تشریفات گمرکی واردات کالا و کاهش 14 درصدی صادرات کالا افزود: در مورد فعالیت‌های گمرکی و تجاری مهمترین ملاک بحث زمان‌سنجی است که شاخص موفقیت گمرک در انجام وظایف خود را نشان می دهد .
رئیس کل گمرک اظهار داشت: ما در گمرک جمهوری اسلامی ایران درصدد هستیم تا زمان تشریفات گمرکی به کمتر از یک روز و حتی چند ساعت کاهش یابد.

🔹وی افزود: انجام تشریفات گمرکی ترخیص کالا چند مرحله دارد که صدور مجوزهای واردات یکی از آنهاست که در برخی از مواقع زمان‌بر است و مدت زمان ترخیص کالا را افزایش می‌دهد و ما امیدواریم با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها، سازما‌ن‌های همجوار بتوانیم کاهش قابل توجهی در این زمینه داشته باشیم.