• 5220
  • 125 مرتبه
  • 06/24/1401

امضای سند یادداشت تفاهم  برنامه فعالان اقتصادی مجاز گمرک جمهوری اسلامی ایران و برنامه مدیریت اعتبار بخشی شرکتهای گمرک چین

امضای سند یادداشت تفاهم برنامه فعالان اقتصادی مجاز گمرک جمهوری اسلامی ایران و برنامه مدیریت اعتبار بخشی شرکتهای گمرک چین

🔹یادداشت تفاهم اجرای ترتیبات برنامه فعالان اقتصادی مجاز گمرک جمهوری اسلامی ایران و برنامه مدیریت اعتبار بخشی شرکتهای گمرک چین به صورت مجازی با حضور ریاست  کل گمرک ایران و سفیر  جمهوری اسلامی ایران در پکن به امضا رسید .

مطابق این سند ، طرفین در خصوص نحوه اجرای تبادل  اطلاعات بروز شده فعالان اقتصادی مجاز دو طرف توافقاتی را انجام می دهند تا هنگام اظهار کالاهای وارداتی در قلمرو کشور خود کد فعال اقتصادی مجاز شرکت صادرکننده طرف مقابل را در اظهارنامه واردات خود درج و گمرکات دو طرف با مقایسه این کد با اطلاعاتی که از قبل از گمرک طرف دیگر اخذ نموده اند تسهیلاتی را به واردکنندگان و صادر کنندگان طرفین  ارائه نمایند.
این تسهیلات شامل کاهش میزان نظارت اسناد، کاهش میزان بازرسی واردات و تضمین اولویت بازرسی فیزیکی  محموله های فعالان اقتصادی مشمول موضوع سند می باشد.

در مراسم امضای سند مذکور نماینده امور توافق های ریاست جمهوری ، مدیرکل دفتر همکاری های  بین الملل  گمرک ایران و رایزنان اقتصادی و بازرگانی سفارت کشورمان در چین حضور داشتند.