• 5235
  • 581 مرتبه
  • 11/04/1401

ارائه بسته تحولی برای چابک وچالاک کردن گمرک

ارائه بسته تحولی برای چابک وچالاک کردن گمرک

🔴 رئیس کل گمرک‌ خبر داد؛ 

ارائه بسته تحولی برای چابک وچالاک کردن گمرک در آینده نزدیک 

رضوانی فر گفت: بسته های تحولی برای چالاک کردن امور گمرکی را در دستور کار خود قرار داده ایم. 

دکتر محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران در آیین تجلیل از فعالات پیشتاز اقتصاد ایران گفت : در گمرک کشور براساس آیتم هایی از جمله 👈خوش حساب بودن و نداشتن پرونده قاچاق و انجام تعهدات ارزی حدود ۶۲۴ شرکت به عنوان شرکت های منتخب و پیشتاز  اقتصاد ابران انتخاب شده اند. 

به گفته رئیس کل گمرک کشور،  برای شرکت های منتخب بسته های حمایتی و تسهیل در 👈استرداد حقوق گمرکی و مزایای دیگر را در نظر خواهیم گرفت. 

رضوانی فر گفت: بسته های حمایتی برای روان سازی و تسهیل در امور گمرکی را در دستور کار خود قرار داده ایم و بسته های جدید 👈کانال آبی، مسیر آبی و همچنین  بسته ویژه شرکت های پذیرنده  در بورس را  در دستور کار خود قرار داده ایم. 

معاون وزیر اقتصاد گفت: برنامه تحولی برای گمرک تدوین کردیم و براساس آن اولویت های  برنامه های هفتم  قرار داده ایم تا بتوانیم گمرک ایران هوشمند چالاک چابک و تامین کننده وصول کننده حقوق و عوارض  باشند.