• 5241
  • 382 مرتبه

تجهیز گمرکات به  آشکار سازهای (X-Ray) کامیونی با هدف افزایش سرعت و دقت

12/01/1401

🔺تشریح برنامه های جدید گمرک برای افزایش سرعت در انجام تشریفات گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا و تجهیز گمرکات به  آشکار سازهای (X-Ray) کامیونی با هدف افزایش سرعت و دقت در انجام تشریفات گمرکی از سوی دکتر رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در مراسم بهره برداری از ۴ دستگاه آشکارساز (X_Ray) کامیونی در گمرک
کانال خبری شرکت پایبار 

فایل های پیوست