• 5242
  • 764 مرتبه
  • 12/01/1401

انتصاب قربان کریمی به عنوان سرپرست گمرک لطف آباد

انتصاب قربان کریمی به عنوان سرپرست گمرک لطف آباد

📌با حکم معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران انجام گرفت

🔺انتصاب قربان کریمی به عنوان سرپرست گمرک لطف آباد

دکتر محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در حکمی، قربان کریمی را به سمت سرپرست گمرک لطف آباد منصوب کرد. 

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، قربان کریمی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و چندین مقاله در حوزه صادرات است. 

این گزارش می افزاید: مدیرکل گمرک لطف آباد دارای ۲۶ سال سابقه فعالیت و مدیریت از جمله مدیر کل گمرک لطف آباد و مدیر کل گمرک چابهار بوده است.