شركت پايبار، متعهد بوده كه مجوزهاي قانوني را از دستگاه‌هاي ذيربط اخذ نمايد. شركت پايبار، مجوزهاي زير را اخذ و تحويل بانك داده است:

 

 1. سند قطعي ۳۰ هكتار زمين به شماره ثبت ۷۱۶۲۷
 2. پروانه ساختماني به شماره ۱۴۷۱۹ مورخه ۱۳۸۵/۰۹/۲۸ از شهرداري تايباد

 3. موافقت اصولي سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور به شماره ۲۰۷۶۷/۳۱ مورخه ۱۳۸۵/۱۰/۰۳

 4. موافقت اصولي وزارت راه و ترابري به شماره ۵۳۸۷۱ مورخه ۱۳۸۶/۰۹/۱۰

 5. موافقت وزارت نفت به‌ شماره‌هاي 3179/13/814و 3267/3/814

 6. مجوز بهره‌برداري از مخازن سوخت به شماره 5907-89 از مهندسين مشاور نقش‌آوران وزارت نفت

 7. موافقت اصولي كميته ساماندهي مبادي ورودي استان به شماره 834 مورخه ۱۳۸۵/۰۹/۰۶ استانداري خراسان

 8. موافقت هماهنگي طرح‌هاي عمراني استانداري به شماره 063/654250

 9. موافقت اصولي وزارت نيرو براي تأمين برق

 10. موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

 11. موافقت اصولي سازمان توسعه و تجارت

 12. موافقت گمرك ج.ا.ا

 13. موافقت وزير محترم امور خارجه

 14. موافقت وزير محترم كشور

 15. موافقت وزير محترم امور اقتصاد و دارائي

 16. موافقت وزير محترم نفت