06/21/1401 نویسنده : مدیر سایت
361 0 0

جدیت استانداری خراسان رضوی در تسهیل و توسعه زیرساخت های مرز دوغارون جهت افزایش ترانزیت ویژه

🔸استانداری خراسان رضوی با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای همسایه و سی‌آی‌‌اس به دنبال بازاریابی بنگاه‌های اقتصای خود و افزایش سهم ترانزیت ایران است. 🔸اعزام هیات های اقتصادی به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و برگزاری نمایشگاه های اقتصادی درکشورهایی نظیر تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و تمرکز بر اصلاح و بروزرسانی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ترانزیتی مناطق ویژه از جمله منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون و تسهیل روندهای گمرکات مرزی، بخشی از اقدامات راهبردی قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی استانداری خراسان رضوی است که باعث افزایش ۵۸درصدی ترانزیت کالاهای خارجی شده است. 🔸با وجود تحولات افغانستان و کاهش صادرات به این کشور، با دیپلماسی فعال اقتصادی، مشتری‌های جدیدی در بازارهای کشورهای همسایه جایگزین شده اند. به عنوان مثال صادرات به ترکمنستان ۴۹درصد، ترکیه ۱۶۶درصد، تاجیکستان ۲۴۰۰درصد، عراق ۳۷ درصد و امارات متحده ۷۰ درصد افزایش داشته است.

06/21/1401 نویسنده : مدیر سایت
356 0 0

جدیت استانداری خراسان رضوی در تسهیل و توسعه زیرساخت های مرز دوغارون جهت افزایش ترانزیت ویژه

🔸استانداری خراسان رضوی با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای همسایه و سی‌آی‌‌اس به دنبال بازاریابی بنگاه‌های اقتصای خود و افزایش سهم ترانزیت ایران است. 🔸اعزام هیات های اقتصادی به کشورهای آسیای میانه، افغانستان و برگزاری نمایشگاه های اقتصادی درکشورهایی نظیر تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان و تمرکز بر اصلاح و بروزرسانی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ترانزیتی مناطق ویژه از جمله منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون و تسهیل روندهای گمرکات مرزی، بخشی از اقدامات راهبردی قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی استانداری خراسان رضوی است که باعث افزایش ۵۸درصدی ترانزیت کالاهای خارجی شده است. 🔸با وجود تحولات افغانستان و کاهش صادرات به این کشور، با دیپلماسی فعال اقتصادی، مشتری‌های جدیدی در بازارهای کشورهای همسایه جایگزین شده اند. به عنوان مثال صادرات به ترکمنستان ۴۹درصد، ترکیه ۱۶۶درصد، تاجیکستان ۲۴۰۰درصد، عراق ۳۷ درصد و امارات متحده ۷۰ درصد افزایش داشته است.